english russian кафедра навчання персонал різне

Перелік спецкурсів, що читаються студентам кафедри квантової теорії поля в 2015-2016 навч. р.

третій курс

 
назва курсу
викладач
  1 семестр 
  Функціональний аналіз Радченко О.М.
  Релятивістська теорія гравітації Візнюк О.В.
  Вступ до Стандартної моделі та астрофізики високих енергій Борисенко О.А.
  2 семестр 
  Методи теорії груп в фізиці елементарних частинок Барабаш О.В.
  Квантова механіка частинок зі спіном Доценко І.С.
  Квантова механіка у формалізмі континуального інтегралу Візнюк О.В.
  Релятивістська квантова механіка (питання на істит) Барабаш О.В.

 

четвертий курс

 
назва курсу
викладач
  1 семестр 
  Квантова механіка частинок із спіном Доценко І.С.
  Групи SU(n) в Стандартній моделі Гаврилик О.М.
  Квантова теорія поля Горкавенко В.М.
  Електродинаміка плазми Загородній А.Г.
  Наближені методи квантової механіки Лашко Ю.В.
  Калібрувальні теорії Гусинін В.П.
  Квантова електродинаміка Горкавенко В.М.
  2 семестр 
  Теорія конденсованого стану Горбар Е.В.
  Прикладна квантова електродинаміка Горкавенко В.М.
  Фізична кінетика Якименко О.І.
  Методи ренорм-групи в КТП Горбар Е.В.
  Теорія розсіяння Лашко Ю.В.
  Статистична теорія систем з кулонівською взаємодією Загородній А.Г.
  Калібрувальні теорії Гусинін В.П.

 

1 курс магістри

 
назва курсу
викладач
  1 семестр 
  Електрослабкі взаємодії Гусинін В.П.
  Теорія систем багатьох частинок Чумаченко А.В.
  Методи КТП в теорії конденсованого стану Горбар Е.В.
  Космологія раннього Всесвіту Вільчинський С.Й.
Штанов Ю.В.
  Статистична квантова теорія поля Горбар Е.В.
  Нелінійна фізика та синергетика Якименко О.І.
  2 семестр 
  Спінові та калібрувальні моделі на гратках Борисенко О.А.
  Квантова хромодинаміка Борисенко О.А.

 

2 курс магістри

 
назва курсу
викладач
  1 семестр 
  Квантові аномалії Горбар Е.В.
  Додаткові розділи теорії конденсованого стану Шарапов С.Г.
  Фізика масивних нейтрино Гокавенко В.М.
  Додаткові розділи КТП Горбар Е.В.
  Розширення стадартної моделі Борисенко О.А.
  Точно інтегровані системи в КТП Іоргов М.З.
  Спеціальний науковий семінар з фізики ядра та елементарних частинок Якименко О.І.
  2 семестр 
  Сучасні методи КТП в фізиці твердого тіла Шарапов С.Г.
  Квантові ефекти у зовнішніх полях Барабаш О.В.

дизайн : Бідасюк Юрій, Теслик Олена  ©, 2011