english russian кафедра навчання персонал різне

Шановний абітурієнтe!
ЗАПРОШУЄМО, ПРОПОНУЄМО, РЕКОМЕНДУЄМО
вступати на спеціальність
"Фізика ядра і елементарних частинок"!

Підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів по даній спеціальності за спеціалізаціями - фізика високих енергій та квантова теорія поля забезпечує кафедра "Квантової теорії поля".

Широта та різноманітність спецкурсів, що читаються на цій кафедрі, дозволить Тобі впевнено орієнтуватися в області квантової теорії поля, фізиці ядра і елементарних частинок, фізики високих енергій та плідно працювати на передових рубежах своєї спеціальності.

На першому та другому курсах навчання студенти цієї спеціальності отримують фундаментальну підготовку з загальної і теоретичної фізики, вищої математики та програмування. Після закінчення другого курсу студенти кафедри починають опановувати спеціалізації квантова теорія поля та фізика високих енергій.

Кафедра квантової теорії поля підтримує широкі науково-виробничі зв'язки з науково-дослідними інститутами та вищими навчальними закладами, такими як Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова, Інститут ядерних досліджень НАН України, Інститут фізики НАН України, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, а також з ICTP - Міжнародний центр теоретичної фізики (м. Трієст, Італія), Об'єднаний інститут ядерних досліджень (м. Дубна, Росія), Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, Харківський фізико-технічний інститут, ICDC (м. Женева, Швейцарія), EPFL - Федеральна політехнічна школа Лозанни (м. Лозанна, Швейцарія), Фізико-технічний інститут РТВ (Німеччина), CERN - Європейська організація з ядерних досліджень (м. Женева, Швейцарія).

На сьогоднішній день кафедра "Квантової теорії поля" готує висококваліфікованих фізиків широкого профілю - майбутніх науковців науково-дослідних інститутів Національної Академії Наук України та кваліфікованих педагогів з фізики вищих навчальних закладів. За час свого існування кафедра підготувала близько 350 фахівців з теоретичної ядерної фізики, фізики елементарних частинок, квантової теорії поля, фізики плазми та фізичної кінетики. Випускники кафедри працюють у багатьох інститутах НАН України в м. Києві, у Київському університеті, а також у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах м. Києва та інших міст України, держав СНД та в далекому зарубіжжі (США, Канада, Німеччина, Великобританія, Франція, Швейцарія, Японія, Австралія).

Студенти кафедри захищають дипломні роботи за результатами оригінальних досліджень в таких наукових напрямках: квантова теорія поля; теоретична ядерна фізика; фізика високих енергій та елементарних частинок; фізики плазми та фізична кінетика; гравітація та космологія тощо.

На кафедрі квантової теорії поля проводяться наукові дослідження за наступними основними напрямками:

Кафедра має сучасну матеріально-технічну та комп'ютерну базу:

Співробітники, аспіранти та студенти кафедри задіяні в наступних наукових проектах при використанні вищезазначеної матеріально-наукової бази:

Кращі студенти кафедр вже починаючи з другого курсу залучаються до участі в науково-дослідних та комерційних проектах, мають можливість навчатися в літніх школах, які проводяться в Європі та США, приймають участь разом з викладачами в масштабних експериментах з фізики високих енергій та елементарних частинок на найбільших прискорювальних комплексах Європи.

В процесі навчання студенти отримують глибокі знання з фізики, математики, англійської мови та інформаційних технологій, що сприяє подальшому гарантованому працевлаштуванню.

Підготовка фахівців на кафедрі забезпечується штатними викладачами кафедр разом з провідними науковцями Інституту Теоретичної Фізики, Інституту Математики, Інституту Ядерних Досліджень НАН України.

дизайн : Бідасюк Юрій, Теслик Олена  ©, 2011